Messi

adizero™ f50 Messi足球鞋全新色系 以黃色作主色設計,配上黑色有如Transformers中的大黃蜂,搶眼非常,僅重165克,穿上去並沒太大負擔。 美斯將於今季西班牙甲組聯賽穿上這款球鞋,雖然飲恨世界盃,但下一年度,我相信勝利仍是屬於他們的。

F50 adizeo™ FG (Messi)
F50 adizeo™ FG (Messi) $1,699
F10 IN (Messi)
F10 IN (Messi) $ 559
F5 IN J (Messi)
F5 IN J (Messi)