Play this video

Kate Upton泳裝總是百看不厭的,她陽光的笑容,加上一頭不經意的亂髮,輕輕的搔首弄姿,年青,亦野性,卻不見到低俗,或者,正是青春的魅力。