Peter Dundas Roberto Cavalli

早於2002年Peter Dundas已在Roberto Cavalli與Eva 及Roberto Cavalli共事,如今回歸品牌卻非常合理。Peter Dundas將會擔任Roberto Cavalli創意總監,主理男女裝及配飾系列,編輯就非常期待Peter Dundas設計下的男裝,唯有等待來季時裝騷吧。