Prada FW15 Esquire HK

黑色可以有什麼變化?除了剪裁外,物料上的運用亦可完全體驗出黑色的多變性。今季以極中性的設計為設計主軸,男性和女性的衣著方式兩者的相互影響,使製作出一系列的黑色時裝,既是男裝亦可以是女裝,深入分析性別之間的分別,這就是時裝好玩之處吧。
 
點擊更多天橋照 

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK

  • Prada FW15 Esquire HK