Stefere

Stefere 18K白金綴白鑽閃電形頸鏈 HK$26,910

Credit: Stefere

Stefere的閃電形頸鏈以18K黃金或18K白金製造,綴有閃耀的白鑽,極為搶眼!誰說只有女士才愛閃耀的飾物,Kanye West亦是其用家,若爸爸是位不甘平凡的潮流達人的話,此Stefere閃電形頸鏈絕對是最佳禮物。
 
 查詢網址: www.stefere.com