Belif, 洋甘菊, 韓國, 型男, 男士護膚, 敏感皮膚

The true tincture of chamomile $440/ 75ml 

化身成韓國型男用當地品牌belif應該最好不過。品牌中的洋甘菊精華以獨家草藥提煉方法提煉出達93%的洋甘菊精華。洗面爽膚後使用,能舒緩敏感的皮膚,加快肌膚血液循環,增強肌膚吸收能力。經皮膚科專家測試證實,有效緊緻肌膚紋理,改善男士膚質,打造全新的整潔型男形象很簡單吧。

INFO

地址:銅鑼灣時代廣場連卡佛                                    

 電話:2110 0131