Tesla電動車Model 3來港展出丨Tesla Model 3要幾錢?幾時到香港?

Esquire HK - Polo Ng
  • 28 Feb 2019

Tesla Model 3講就講了很久,這次終於來到香港展出,作為品牌最新、最大眾化的純電動車。正如品牌發展藍圖所指、Model3 作為 Tesla 首部迎合大眾市場的電動車,但Tesal Model 3價格幾多?又可以幾時在香港駕駛呢?

Tesla電動車Model 3來港展出丨Tesla Model 3要幾錢?幾時到香港?

講到電動車,續航力相當重要,這次Model 3就分為三個版本,分別是長續航後輪驅動版可達600公里、長續航全輪驅動版可走560公里,而Performance 高性能全輪驅動版因為引擎較強,就只可以走530公里。

Tesla電動車Model 3來港展出丨Tesla Model 3要幾錢?幾時到香港?

你以為電動車就無力?比大家參考一下,林寶堅尼Aventador SVJ 0 – 100公里/小時加速時間需2.8秒,而這架Tesla Model 3的Performance 高性能全輪驅動版由靜止加速至時速每小時100公里只需3.5秒,但快也同時也講求安全。Model 3為目前最安全的車款,在美國國家道路安全局(NHTSA)所有測試項目中均達到最高5星安全評級。

Tesla電動車Model 3來港展出丨Tesla Model 3要幾錢?幾時到香港?

Model 3 將根據車速及交通狀況、維持行駛車道、自動切換車道、由一條公路轉換至另一公路、在即將到達目的地時駛離公路、自動泊車及遙控召喚出入車庫。將來,Model 3 將不需要駕駛員指令也可以自行主導路線。此功能的啟動取決於廣泛的軟件驗證及監管機構批准,可因應不同司法管轄區而有所差異。但相信,香港車多路窄,政府都不會批准autopoilot了。

Tesla電動車Model 3來港展出丨Tesla Model 3要幾錢?幾時到香港?

Model 3 於美國的公開售價為 42,000 美元到 60,900 美元,比Model S和Model X都相宜得多!但香港售價都還沒公布,相信與美國公價相差不大,而官方零售價和整體配置會在5月,預計第三季就可以拎車了。

登入 Cosmart 投票賺取積分
登入 Cosmart 投票賺取積分
Loading...
YOU MAY LIKE
訂閱Esquire接收最新科技資訊
Sign up FOR ESQUIRE_PAPER NOW!!
下篇文章