SOKO 和泉素行

Columnist

Soko「素行」呢個名係我爸媽改嘅,爸爸鐘意科學,「素」字有素粒子嘅含意,媽媽就希望代表素直嘅行為;Simple Life,活出自己人生,希望可以帶畀大家有關香港同日本的有趣故仔。

【我行我素 和泉素行】 日本人都未必知的高知縣飲酒文化
【我行我素 和泉素行】 地獄必食嘅街頭小食
【我行我素 和泉素行】星級污糟!日本污糟米芝蓮食出人情味
SOKO 和泉素行's Picks