Trury Wong
Trury Wong

Columnist

為證監會持牌人士,主要研究港股市場,不論大中細價股,尋找潛力股份。

滙豐控股成SVB UK「白武士」前景將如何?現階段投資者應如何部署?
滙豐控股成SVB UK「白武士」前景將如何?現階段投資者應如何部署?
巴菲特致股東公開信分享成功秘訣!值得細閱發掘背後投資心得
巴菲特致股東公開信分享成功秘訣!值得細閱發掘背後投資心得
【一周選股】復常概念股再熱!海底撈盈喜,餐飲股值得睇高一線?
【一周選股】海底撈盈喜!復常概念股再熱,入市前要考慮的四大因素
【一周選股】內地「復常」概念引攜程創年半高位!伺機出貨定仲有水位?
【一周選股】內地「復常」概念引攜程創年半高位!伺機出貨定仲有水位?
【一周選股】美團追揸沽 先行四大因素
【一周選股】美團追揸沽 先行四大因素
股神巴菲特除持有台積電外,還有哪些股票投資可以參考?
股神巴菲特除持有台積電外,還有哪些股票投資可以參考?
內地餐飲股表現相對「硬淨」背後的4個原因
內地餐飲股表現相對「硬淨」背後的4個原因
旅遊限制逐步鬆綁有望,有哪些旅遊復甦股值得留意?
旅遊限制逐步鬆綁有望,哪些旅遊復甦股值得留意?